top of page

XESCOLARS 360º

Fora problemes

Gestió integral de les extraescolars. Processos d'inscripció, material publicitari, gestió d'altes i baixes, llistats, cobraments, plataforma de seguiment i reunions de coordinació.

Legalitat

Lliurament dossier al centre amb: Assegurança RC, accidents, certificat d'antencedents sexuals, contractes, TC2, i prevenció de riscos laborals.

Dep. Pedagògic

Formació adequada i de qualitat que garanteix el bon desenvolupament de les activitats. Totes les sessions estan estructurades i organitzades per complir els objectius proposats.

Dep. RRHH

La clau de l'èxit resideix en el personal contractat. Personal qualificat que s'adapta a cada tipus de client. Vols entrevistar-los abans de començar les activitats?

Caminem junts

Els clients son les famílies. La comunicació i el tracte constant és essencial perquè puguem ofererir sempre solucions ràpides i efectives.

esporties
musicals
intelectuals
artístiqe

Intel·lectuals

Creació Artística

ETS UN CENTRE EDUCATIU O AMPA?

Demanan's el  catàleg complet i visitarem el teu centre

bottom of page