top of page
ESPORTIVES

ESPORTIVES

Urban Dance

El ball sempre ha estat un dels millors mitjans perquè l'ésser humà es desenvolupi. És sens dubte, aquesta disciplina perfecta per millorar el sistema motor, així com per desenvolupar al màxim el sentit de l'oïda. Ball modern, funky, jazz, hip-hop.

Cos i Ment

Els alumnes promouen l'expressió de les possibilitats motrius, emocionals, cognitives i relacionals a través del moviment del cos. Els infants podran viure experiències que els ajudaran en el seu creixement com a persones. Volem apropar els beneficis del ioga d'una manera amena i profunda per ajudar-los a ser nenes i nes sans i feliços.

Hoquei Patins

L'activitat extraescolar hoquei patins és una de les disciplines més adequades per al desenvolupament dels nens i nenes, ja que tracta d'associar concertpes relacionats amb el bon desenvolupament físic, l'estimulació cognitiva i el desenvolupament dels valors.

Multiesports i

psicomotricitat

L'activitat extraescolar multiesport és una disciplina que tracta d'oferir una àmplia gamma d'esports, on els alumnes es puguin desenvolupar i destacar complementant les seves capacitats, sense cap tipus de problema, i estimulant addicionalment cadascuna de les aptituds que cada esport ofereix.
La psicomotricitat s'ha convertit en una de les extraescolars més utilitzades per estudiar l'avanç dels petits des dels seus primers anys de vida.

Let's Skate

L'activitat extraescolar Skate és una activitat esportiva molt popular entre els nens i nenes. Requereix d'esforç i concentració però també d'una prèvia instrucció de tècniques i estratègies per saber com realitzar trucs sense perill.

Patinatge Artístic

El patinatge potencia l'equilibri i és treballa amb música. Durant el curs s'han de fer coreografies individuals o en grup. Els alumnes no s'estanquen mai. És una activitat recreativa i alhora un esport on es combinen elements tècnics i artístics. 

Gimnàstica

Rítmica

La gimnàstica rítmica és una disciplina esportiva que combina la dansa amb els exercisis de gimnàstica. Treballa de manera harmònica la plasticitat, el ritme i la bellesa. S'intregren elements com la música, el ball, la coordinació i la flexibilitat, esdevenint uan activitat física molt completa.

Running

Aquesta activitat pretén donar l'oportunitat als infants d'iniciar-se en un esport com és l'atletisme i les seves modalitats a l'aire lliure de manera no competitiva. 

Futbol Sala

Tenint en compte l'edat i les característiques dels alumnes de cada catagoria la programació es desenvolupa a l'entorn dels següents eixos: tècnica específica del futbol sala, tàctica i estratègia, reglament de joc i exercicis de treball col·lectiu.

Basket

Entenem el bàsquet com un tot i l'objectiu principa és que tots els nens i nenes assoleixin els coneixements de cada etapa i tingui una progressió constant.  La programació es desenvolupa a l'entorn dels eixos següents: tècnica específica del bàsquet, tàctica i estratègia, reglament del joc i exersicis de treball col·lectiu.

bottom of page