top of page
27.png

Servei integrals per AMPA i Escola

Oferim un servei integral d'activitats escolars d'oci i educació per a les AMPA i els col·legis. No només pel que fa al desenvolupament pedagògic, sinó també respecte a totes les gestions relacionades amb la seva posada en marxa i execució.

 

Entenem que la nostra feina és encarregar-nos de tot allò relacionat amb les activitats que realitzem, especialment allò relacionat amb l'atenció personalitzada a les famílies i la qualitat educativa del que fem.

Copia de ACTIVITATS (6).png
Copia de White and Green Employee Newsletter (2).png
 • Difussió de la informació sobre les activitats
  Utilitzem diferents mitjans de difusió per a totes les activitats de l'AMPA: cartelleria, circulars, reunions informatives, mailings informatius, APP, etc.
 • Gran oferta educativa
  El nostre departament pedagògic crea totes les programacions didàctiques de les activitats per oferir un ampli ventall de totes les àrees formatives que complementen la jornada lectiva: esports, art, música, ciència, suport…
 • Atenció personal a les AMPES
  Cada AMPA i escola té assignat un tècnic escolar com a persona de referència, encarregada de tota la gestió diària i incidències, així com de les noves propostes al llarg del curs. Un veritable suport per a les persones integrants de l'AMPA.
 • Coordinació de les activitats
  Disposem d'un servei de coordinació que assignem en funció dels alumnes i grups, que vetlla pel desenvolupament correcte de les activitats, la satisfacció dels pares i la bona feina dels professors i monitors.
 • Gestió integral d'activitats
  El nostre sistema de gestió centralitza el treball dut a terme per cadascuna de les parts integrants de la gestió d'activitats (AMPAs, monitors, famílies, etc..) Seguiment econòmic i tancaments semestrals, subvencions, control i revisió d’arxius i documentació requerida, llistats per tipologia de pagaments, de serveis, de periodicitat, circulars informatives amb les famílies, interlocució i gestió amb proveïdors, ajuntaments i organismes.
 • Les famílies sempre informades
  La comunicació de Petitsgenis amb les famílies és contínua a través dels diferents canals de què disposem: Àrea de gestió personal, Servei d'Assistència a Famílies, Coordinador al centre. Comunicació amb les famílies i els responsables de l’AMPA. Enquesta de satisfacció que farem arribar a les famílies.
 • Responsabilitat i transparència
  Lliurem un dossier al centre i un altre dossier a l'ampa amb tot el que exigeix la legislació i alguns documents d'interès: Assegurança RC, accidents, certificat d'antecedents sexuals, contractes, TC2, i altres tràmits exigits i recomanables que les associacions sempre han de conèixer

Tots els serveis per facilitar la tasca de les AMPAS i col·legis en la gestió dactivitats.

Fusionem acció educativa amb Gestió i Consultoria

Oferim serveis 100% gratuïts per a facilitar la gestió i conexió entre Petitsgenis, famílies, AFAs i escoles

Som consultors que acompanyem i gestionem Entitats Educatives.

Email / Phone

Programació online 

Àrea de gestió 

Avaluació 

App mòbil

Administració

Copia de ACTIVITATS (4).png

Descobreix Grup PetitsGenis

Boreal kids.png
EIE LOGOS (1).png
beeYou copia 2.png
boira.png
bottom of page