top of page

TALLERS D'INNOVACIÓ EDUCATIVA

Tallers i programes que donen una resposta educativa alternativa

MINDGAME

El programa MindGame combina l'aprenentatge per projectes amb activitats orientades a treballar de manera especifica habilitats personals tan importants com la resolució creativa de problemes, la intel·ligència emocional o el treball en equip.

Investigar, explorar i descobrir

Incentivar l'elaboració d'hipòtesis pròpies basades en les seves idees prèvies i ajudar-los a desenvolupar una actitud d'emprenedoria cap al descobriment i creació de nous aprenentatges, els ampliarà els seus horitzons de desenvolupament al voltant dels seus potencials.

Desenvolupa els teus potencials naturals

- Deshinibició i plantejament fluid d'idees

- Flexibilitat cognitiva

- Aprofundiment i enriquiment 

- Elaboració en les seves creacions, ajudant-los a donar el millor de si mateixos i no conformar-se

- Atenció als detalls especials, propiciant una mirada més enllà del que que observem a simple vista

- Originalitat en les seves respostes, incentivant la creació d'idees allunyades del que és evident i del normatiu

Intel·ligencies múltiples i altes capacitats

Fes ús del teu talent de manera divertida.

- Creativitat lingüística

- Scape Rooms

- Raonament i lògica

- Màgia a través de les matemàtiques

- Habilitats socials i treball en equip

- Lideratge i emprenedoria

L'hora de les famílies

Grup de treball i de reflexió constant enfocat a treballar tècniques i habilitats parentals.

Sessions grupals d'una hora al mes. Descobrim noves metodologies de treball amb els nostres fills. Què ens ha funcionat i què no? Què recomanem?

Acompanyament individual

Sessions individuals amb els participants del programa cada quinze dies.

- Diari emocioanal

- Economia de fitxes 

- Tasques d'autonomia

- Gestió del temps i compliment d'hàbits

A més dels tallers proposats, es comptarà puntualment amb experts en altres matèries: còmics, pintura, etc.

Dirigit a alumnes d'Infantil, Primària i Secundària. Grups reduïts establerts per edats

Altres programes d'innovació Educativa

Club de debat

L'activitat extraescolar club de debat és una activitat formativa, que pretén fomentar el desenvolupament de la intel·ligència lingüística. L'èxit en l'etapa escolar dependrà en gran mesura del correcte desenvolupament del llenguatge.

Primària, ESO i Batxillerat

Mindfulness

Els alumnes promouen l’expressió de les possibilitats

motrius, emocionals, cognitives i relacionals a través del

moviment del cos, tot millorant la relació i comunicació amb

l’entorn que se’ls hi presenta.

Infants, Adolescents i Adults

bottom of page