Programes 

Gestió d'equips de treball

Acompanyament a equips directius, claustres i AMPES. Facilitem el pas del Me al We, del jo al nosaltres. Apliquem el lideratge pedagògic per aconseguir equips d'alt rendiment. Treballem el lideratge ressonant, la cohesió, la comunicació asertiva, les disfuncionalitats, l'atenció als resultats, la gestió del temps i les reunions efectives.

Lideratge Pedagògic

És l'ànima de les organitzacions educatives. Ha d'incloure projecte ( cap on anar ) programa ( con anar-hi ) i emoció ( ganes de fer-ho). Jornades vivencials per a docents.

-Marca personal i pla de vida.

-Definir visió, missió i valors que fonamenten l'rganització.

-El professor entrenador.

-Comunicar la visió.

-Comunicació assertiva.

-Evaluació de processos i projectes.

-Les emocions inconscients en la relació docent - alumne.

-Lideratge a l'aula.

Escola de Famílies

Mindfulness a l'aula.

-Mindfulness a casa.

-Educació emocional per a prevenir la violència a les aules.

-Habilitats per a l'aprenentatge.  

-Desenvolupar la capacitat de resiliència personal.

-Famílies ressonants.

-L'art com a font d'aprenentatge emocional.

Píldores formatives de 2 o 4 hores per a docents i alumnes.

Foment de l'emprenedoria

-Creació de la marca personal.

-Metodologia start-up.

-Psicologia del consum i la publicitat.

-Elevator pitch.

-Estratègia i gestió del canvi.

-Networking, negociació i habilitats socials.

-Desenvolupament de la carrera personal i professional.

-Competències del líder.

-Cerca de talent.

Fonaments sobre els quals construïm els programes beeyou

centre o ampa?

  • Negro Facebook Icono
  • Instagram

© 2019 by PetitsGenis 

C. Bassa 86 Alguaire

25125, Lleida. 

info@petitsgenis.com

M: 655. 180. 306