top of page

Programes 

Gestió d'equips de treball

Acompanyament a equips directius, claustres i AMPES. Facilitem el pas del Me al We, del jo al nosaltres. Apliquem el lideratge pedagògic per aconseguir equips d'alt rendiment. Treballem el lideratge ressonant, la cohesió, la comunicació asertiva, les disfuncionalitats, l'atenció als resultats, la gestió del temps i les reunions efectives.

Lideratge Pedagògic

És l'ànima de les organitzacions educatives. Ha d'incloure projecte ( cap on anar ) programa ( con anar-hi ) i emoció ( ganes de fer-ho). Jornades vivencials per a docents.

-Marca personal i pla de vida.

-Definir visió, missió i valors que fonamenten l'rganització.

-El professor entrenador.

-Comunicar la visió.

-Comunicació assertiva.

-Evaluació de processos i projectes.

-Les emocions inconscients en la relació docent - alumne.

-Lideratge a l'aula.

Escola de Famílies

Mindfulness a l'aula.

-Mindfulness a casa.

-Educació emocional per a prevenir la violència a les aules.

-Habilitats per a l'aprenentatge.  

-Desenvolupar la capacitat de resiliència personal.

-Famílies ressonants.

-L'art com a font d'aprenentatge emocional.

Píldores formatives de 2 o 4 hores per a docents i alumnes.

Foment de l'emprenedoria

-Creació de la marca personal.

-Metodologia start-up.

-Psicologia del consum i la publicitat.

-Elevator pitch.

-Estratègia i gestió del canvi.

-Networking, negociació i habilitats socials.

-Desenvolupament de la carrera personal i professional.

-Competències del líder.

-Cerca de talent.

Fonaments sobre els quals construïm els programes beeyou

Qualitat, processos i domini

Dissenyem els nostres serveis en processos intel·ligents, comprensibles i lògics. Comprenem i reduïm la complexitat per aconseguir la simplicitat, sense perdre la complexitat de la realitat. Ho fem per atendre els nostres clients perquè puguin utilitzar els nostres models sense la nostra ajuda.

Autoresponsabilitat

Creiem en els coéssencials de la llibertat i la responsabilitat, de manera que respectem la llibertat individual de tota persona humana i ens oposem fortament a qualsevol forma de manipulació o desadaptació.

Creiem en el lideratge d'entrenador que desenvolupa, capacita i empodera les persones.

Creativitat i emprenedoria

Animem les persones i organitzacions a descobrir i desenvolupar el seu potencial creatiu i, al fer-ho, aportar solucions sostenibles per al món que les envolta.

Desafiem cada persona per a desenvolupar el lideratge autònom i l'esperit emprenedor.

Lideratge Ressonant

Acompanyem les persones perquè puguin trobar i complir la seva dignitat i objectius. Respectem la vida en la seva varietat d'expressions, per estimular l’actitud de les persones, les relacions proactives i les organitzacions ecològiques centrades en valors ètics

Intel·ligència Ètica

Vivim i treballem amb estàndards ètics que ens inspiren a respectar i preservar la dignitat de tot ésser humà. Donem suport als nostres clients en la integració de la seva identitat, ètica, missió i opcions estratègiques.

En tots els nostres mètodes i materials estimulem la restauració i el creixement de relacions fortes.

centre o ampa?

bottom of page