top of page
boira.png

Espai de ciutadans actius

Instruï-vos i sereu lliures , associeu-vos i sereu forts

Hockey de la calle

L'entitat

Entitat sense afany de lucre de promoció i inclusió social per a infants i joves que afavoreixi el desenvolupament personal i social dels participants.

El nostre objectiu és promoure un model de societat inclusiva i intercultural que faciliti l'accés ple als drets de ciutadania de les persones de la nostra societat i, de forma especial, de les persones més vulnerables, desenvolupant polítiques de lluita contra qualsevol forma d'exclusió social i col·laborant en el desenvolupament dels territoris locals.

Les persones que decideixen utilitzar el seu temps lliure per fer activitats adreçades a la comunitat són part de l’avantguarda d’un procés de transformació social. Aquest esperit és el que ens mou: és l’eix que vertebra i dóna cos a allò que fem.

15.png
12.png
bottom of page